Tuesday, May 1, 2018

ada satu waktunur amira..

kadang-kadang ada satu waktu
kita perlu tahu 
bila kita harus berhenti

berhenti mencuba
berhenti berusaha
berhenti bertahan
berhenti untuk sesuatu yang sia-sia

mengalahlah
bila tahu ianya perlu


#nisfusyabaan

No comments: